2 november 2010 kl 08:59
Språk:
av
3 kommentarer

Uppfann ett ord…

Tysknad [subst.] -en -er


¹Tysk tystnad.

²Bristen på ljud från en person av tysk härkomst.

Günther vandrade längs Düsseldorfs gator, denna morgon hördes endast tysknad.


 

Papper.fi